La mediació, un instrument per gestionar organitzacions més eficients?

5:00 pm - 7:00 pm| 13/03/2019 | Sessions


mediation


De quants conflictes has tingut notícia a la teva organització? Has perdut algun professional de valor? Quin cost en temps i diners suposa la pèrdua de talent? Treballar en una organització capaç de retenir talent i cuidar els seus professionals, què representa en termes de recursos humans i econòmics?

En aquesta sessió analitzarem, de manera dinàmica i participativa, aquestes qüestions, així com el cost que suposa la presència de conflictes a les organitzacions i els beneficis de la mediació com a via per gestionar organitzacions saludables.

Oferirem una visió estratègica sobre la Prevenció i Gestió Alternativa (GAC) de situacions complexes amb la mirada transformadora que suposa el nou paradigma de la mediació.

La introducció de la mediació, la mirada sistèmica i altres metodologies contemplades en la GAC en el marc de les organitzacions, poden ajudar a impulsar un nou gir cap al canvi, més basat en la coresponsabilitat i no en la culpabilitat, en analitzar i no jutjar, per, en definitiva, projectar-se cap al futur.

Aquest nou enfocament basat en la mediació propicia la satisfacció de les persones que configuren l’equip humà i suposa una via per gestionar organitzacions més eficients.

Societat Catalana de Gestió Sanitària i Societat Catalana de Mediació en Salut