L’impacte de les TIC es reflecteix en els models organitzatius i els organigrames sanitaris?

5:00 pm - 7:00 pm| 09/11/2016 | Sessions


TIC


Una mirada a les nostres estructures organitzatives i als mecanismes d’enllaç permet identificar fórmules i formats molt similars a l’època anterior a l’eclosió d’Internet i de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Per bé que les nostres organitzacions són empreses altament tecnificades i punta de llança de moltes innovacions, les gerències i direccions estratègiques actuen amb processos i procediments poc permeables a grans innovacions.

Aquesta sessió pretén interrogar-nos sobre els factors de la vigència d’aquests models i si la seva validesa es basen en la eficàcia contrastada o en la tradició.

Olga Pané i Núria Serra

Junta Directiva

Societat Catalana de Gestió Sanitària

Per a inscripcions, cal enviar un correu electrònic a l’adreça scgs@academia.cat.