Repensant els rols professionals

5:00 pm - 7:00 pm| 10/04/2019 | Sessions


hands


Un estudi publicat recentment a Health Affairs suggeria que fins a una quarta part de la feina dels metges d’atenció primària podria ser estalviada a través de noves formes d’organització i la introducció de nous perfils professionals. Països com Estats Units, Gran Bretanya o Holanda ja fa temps que tenen estesos perfils com les infermeres de pràctica avançada o els assistents clínics.

Al nostre entorn, darrerament estan emergint diverses veus que advoquen per la introducció de noves figures, tant en l’àmbit de l’atenció primària com en l’hospitalari,que permetin maximitzar el valor que aporten els professionals de la salut, altament qualificats, en el procés d’atenció.

A tall d’exemple, existeix la infermera de pràctica avançada, el valor afegit de les especialitats infermeres o la figura dels assistents clínics, que permetrien descarregar als professionals assistencials del gran volum de tasques burocràtiques que han de realitzar en el seu dia a dia.

S’obre gran oportunitat per reinventar la manera de treballar i organitzar les consultes, fent que els professionals assistencials es centrin en les tasques en les quals que realment aporten valor afegit.

Des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària ens ha semblat oportú organitzar una sessió per debatre les necessitats d’aquests nous rols professionals, els requisits i les oportunitats que ens obre aquest nou model.

Manel del Castillo i Alba Brugués

Societat Catalana de Gestió Sanitària